Wet Bescherming Persoonsgegevens
Er worden geen privacy gevoelige gegevens gepubliceerd van nog levende personen, tenzij instemming is ontvangen.
U kunt te allen tijde bezwaar tegen publicatie maken.

Volledigheid van gegevens
Stamboomonderzoek is dynamisch. Al speurend in archieven en uit informatie van diverse familieleden zijn de gegevens geregistreerd.
Informatie uit openbare archieven is gepubliceerd.

Verbeteringen / aanvullingen zijn zeer welkom.

Vastlegging van gegevens
De data is opgeslagen in een eigen ontwikkelde data base. Voor publicatie wordt gebruik gemaakt van het gratis programma Aldfaer.

Keep it simple....
Ik heb getracht een eenvoudige site te maken met weinig tierelantijntjes, die op zichzelf heel mooi zijn maar de snelheid van communicatie beperken.

Leeswijzer

Deze site is voor iedereen toegangkelijk.
 
Voor hen die aan kunnen tonen dat zij deel uitmaken van de familie Kortekaas is er de mogelijkheid bij de login zich te registreren en een inlogcode aan te vragen. Na het inloggen komt een zeer uitgebreide stamboom met vele aantekeningen, notities, afbeeldingen en plaats-naamkaartjes beschikbaar.

Zie verder de leeswijzer bij de login/loguit.

De keuze voor de genealogie zal een aparte applicatie 'FleXiTree' tonen; de gegevens worden via een Gedcom bestand van mijn Aldfaer database geüpload.