Leeswijzer Login

Om te registreren wordt u bij het onderwerp 'over mij' gevraagd aan te geven wat uw relatie is in de stamboom van de familie Kortekaas.

U wordt toegang verleend mits U geplaatst kan worden als Uw ouder(s) reeds aan mij bekend zijn.

Om U in de Stamboom te kunnen plaatsen kunt u in het vakje "Over mij" volstaan uw beider ouders vermelden met naam en geboortedatum.

Bij toetreding van deze website wordt verwacht dat U zonder toestemming geen informatie verspreidt.

Door registratie verplicht U zich daartoe.

Na uw registratie-aanvraag wordt e.e.a. beoordeeld en u ontvangt een bericht van het systeem dat u kunt inloggen met behulp van een link waar u op kunt klikken.

Mocht uw aanvraag niet voldoen en aanvullende vragen opwerpt, dan krijgt u daarover een e-mail.