Privacy statement

Doelstelling website
J.H.A.M. Kortekaas te Amersfoort heeft als doelstelling de volledige verzamelde genealogie weer te geven van de familie Kortekaas. De gegevens zijn terug te vinden in openbare archieven dan wel zijn hem aangereikt door derden. Privacy gevoelige gegevens zoals adres en telefoon zijn uitgesloten van publicatie op deze website.

Genealogie
Hieronder wordt verstaan alle gegevens met betrekking tot de persoon, de ouders, de partner(s) en kinderen die tesamen een familieverband vormen. Deze gegevens zijn te verkrijgen in openbare archieven en betreffen geboorte- huwelijk en overlijdensgegevens. Deze kunnen ook aangevuld zijn met krantberichten en/of anekdoten.
Indien het nog levende personen betreft dan is toestemming verkregen.

Bezoeker
Een bezoeker kan deze geneologie, met beperkte gegevens en uitsluitend van overleden personen, raadplegen.
Van de bezoeker aan de website worden geen gegevens geregistreerd.

Stamboomlid
Om deel te kunnen nemen aan de genealogie zonder beperkingen is registratie vereist; daarbij wordt de naam, adres, geboortedatum, het familieverband, de instemming met de voorwaarden en e-mailadres vastgelegd. Deze gegevens dienen om vast te stellen of de persoon in de genealogie past. Hij/zij heeft een mogelijkheid om zelf deze profielgegevens te wijzigen. Bij de aanvraag voor registratie wordt expliciet toestemming verleend tot publicatie van de persoonlijke genealogische gegevens.
Deze registratiegegevens, nodig voor de juiste werking van de inlogprocedure, worden nimmer door mij aan derden ter beschikking gesteld.

Bewaartermijn inloggegevens van een stamboomlid
Op eerste verzoek van het stamboomlid of als hij/zij langer dan twee jaar niet ingelogd is geweest zal de naam en e-mailadres verwijderd worden.

Klik hier voor de voorwaarden