Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de voorwaarden aangepast.

U vindt op deze website - rubriek Stamboomleden- gegevens van nog levende personen die mij toestemming tot publicatie hebben gegeven en die tot deze stamboom behoren.

U wordt toegang verleend mits U geplaatst kan worden als Uw ouder(s) reeds aan mij bekend zijn.
Om U in de Stamboom te kunnen plaatsen kunt u in het vakje "Over mij"  uw beider ouders vermelden met naam en geboortedatum.

Bij toetreding van deze web site wordt verwacht dat U de opgenomen informatie van u en/of partner(s) en/of kinderen aanvullende gegevens verstrekt en zonder toestemming geen informatie verspreidt.

Door registratie verplicht U zich expliciet daartoe.

Uw inloggegevens kunt u zelf wijzigen via een Profiel; deze zullen worden verwijderd zodra blijkt dat u sedert twee jaar niet meer heeft ingelogd.